Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bonus Pastor Alapitvány

                                                    Figyelem Új

 

          http://bonuspastor.ro/event/rovid-terapias-program/

 

A Bonus Pastor Alapítvány  rövid terápiás programokat szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak előre meghirdetett időpontokban

Várjuk azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, nikotin-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon.

 Tudnivalók a résztvevők számára:

  1. A program szenvedélybetegeknek és saját problémájukkal foglalkozni kívánó felnőtt hozzátartozóiknak szól. Súlyos elsődleges (tehát nem alkohol- vagy más függőség talaján előálló) pszichiátriai probléma (depresszió, szkizofrénia, paranoia) kizáró ok lehet. Min. 10, max. 25 résztvevő.
  2.  
  3. Helye: Ózdi Drogterápiás Otthon vagy a Rebeka Központ Szentkatolna
  4.  
  5. Felvételi
    A beszélgetés munkatársunkkal való személyes találkozás keretében történik. Indokolt esetben (nagy távolság) telefonon is lehet: http://bonuspastor.ro/kapcsolat/

         Sorsforditó 12 nap-  Rövid Terápiás Program (RTP)

 

Kinek szervezzük? Szenvedélybetegeknek (alkohol-, drog-, nikotin- és játékfüggők) és saját problémájukkal foglalkozni kívánó felnőtt hozzátartozó(i)knak. Súlyos elsődleges (tehát nem alkohol- vagy más függőség talaján előálló) pszichiátriai probléma (depresszió, szkizofrénia, paranoia) kizáró ok lehet. Legkevesebb 10, legtöbb 25 résztvevővel tartjuk. A maximális létszámot befolyásolhatja a rendelkezésre álló helyek száma.

Miért szervezzük? Hogy megtaláld az alkoholtól, kábítószerektől, nikotintól és a játékoktól való függőségből a szabadulást, elsajátítva az ehhez szükséges eszközöket. Hogy szenvedélybeteg személy családtagjaként megtanuld társfüggőségi problémáid kezelését. Hogy felfedezd, mit jelent hasonló gondokkal küzdők támogató közössége.

Eszközei: önismeret (csoportmunka), ismeret-átadás (a függőségről, visszaesés-megelőzésről, stb. – előadások, szemináriumok), a bibliai örömüzenet átadása (igehirdetés, bizonyságtételek), közösségformálás (mindezek+szabadidő).

Időtartama: 12 nap (érkezés hétfő délután, távozás a következő pénteken délben.)

Helyszín: Általában a Magyarózdi Terápiás Otthon. A Terápiás Otthon telítettségétől függően a helyszín változhat.

Gyakorisága: Évente 5 alkalommal szervezzük: háromszor magyar, kétszer román nyelven.

Részvételi díj: (Szállás, étkezés, program).

 

A napi program elemei

 

Gondolatébresztő előadás/igehirdetés. Bibliai gondolatok ezekről: mi uralja életemet; értékeim; képem Istenről, önmagamról; munka-pihenés; emberi kapcsolataim; viszonyulásom anyagiakhoz, élethez, becsülethez;  vágyak kívánságok. Mindez a szenvedélybetegség összefüggésében.

Bevezető gyanánt szolgál a rá következő kiscsoportos beszélgetéshez.

Kiscsoportos beszélgetés. Célja: önmagunk, problémánk és lehetséges megoldások jobb megismerése és elsajátítása a résztvevők bemutatkozása saját élettörténet, probléma megosztása révén. Szenvedélybetegek és hozzátartozók külön csoportban beszélgetnek.

Tanácsadás / lelkigondozás. Célja: a résztvevő specifikus problémájának és kapcsolatrendszerének  feltárása és a résztvevő saját kérdéseinek átbeszélése négyszemközt, az esetkezelő munkatárssal (mentorral). Történik legalább 2 alkalommal, 1-1,5 órás keretben.

Szeminárium: előadás, megbeszéléssel. Célja: a függőségek, szenvedélybetegségek mibenlétének, következményeinek, folyamatának, ill. a gyógyulás útjának megismerése. Kommunikációs, kapcsolati kérdések megbeszélése, visszaesés-megelőzési ismeretek közlése. Ideje: délután. Időkeret: 2x45 perc

Esti áhítat. A szabadító Isten szeretetéről szóló örömüzenet átadása egy bibliai történet segítségével.

 

A részvétel feltételei

 

Aki részt kíván venni a RTP-n, felvételi interjúra jelentkezik személyesen, munkatársainknál (telefonszámok lásd lennebb). Indokolt esetben (nagy távolság) telefonon is lebonyolítható az interjú. Az interjú célja a részt venni kívánó személy problémájának és motivációjának alapfokú felmérése, személyes adatok felvétele, a programmal kapcsolatos információk átadása. A programba való alapvető feltétel a saját probléma alapfokú fel- és beismerése, valamint készség (motiváltság) a változásra.

 

Szükséges iratok:

·                     érvényes igazolás a családorvostól, hogy a résztvevőnek nincs fertőző betegsége

·                     érvényes vérvizsgálat (hepatitis B, C) ill. tüdőszűrés-eredmény (max. 6 hónapos)

·                     zárójelentés (kibocsátó papír) alkohol- vagy bárminemű függőséggel, pszichiátriai vagy neurológiai betegséggel történt kórházi kezelésről

·                     orvosi előírás gyógyszerhasználat esetén

 

Szükséges személyes tárgyak:

·                     az évszaknak megfelelő ruházat, házicipő/papucs

·                     tisztálkodáshoz szükséges eszközök és szerek.

Bemenetelkor/esetenként csomagvizitet tartunk.

 

Néhány fontos szabály

1.                  A program elemein való részvétel – betegség vagy rosszullét esetét kivéve – kötelező.

2.                  A RTP ideje alatt a résztvevők csak kísérettel hagyhatják el a program helyszínét.

3.                  A RTP ideje alatt tilos mindennemű alkohol-, drog- és ellenőrizetlen gyógyszer-fogyasztás és a szerencsejáték.  Hasonlóképpen kötelező a dohányzástól való tartózkodás annak, aki dohányfüggőségével kapcsolatban kér segítséget.

4.                  A Drogterápiás Otthon szabályai szerint a résztvevő nem tarthat magánál vágó-szúró szerszámot, alkoholos tartalmú testápoló szereket (pl. borotvaszesz) és gyógyszereket. Minden ilyesmit lead a bejövetelkor, használatkor kézhez, hazamenetelkor pedig visszakapja.

5.                  Tilos az agresszió bármilyen (szóbeli vagy tettleges) formája.

6.                  Tilos intim kapcsolatok kezdeményezése és fenntartása más (nem házastárs) résztvevőkkel vagy más személyekkel az Otthonból vagy a faluból.

 

Egészségügyi ellátás. Egészségügyi felelősünk elláthat kisebb gondokat (fejfájás, hűlés). Hirtelen előálló súlyosabb egészségi gondok esetén a legközelebbi kórházhoz fordulunk. Súlyos elvonásos problémák kezelésére nincs módunk, ezért az elvonást kötelező módon a RTP-t megelőzően, kórházban kell elvégezni.Esetenként alkoholtesztet végzünk.

 

Ha segítségre van szükséged, szeretettel várunk!

 

Hívható telefonszámok

Brassóban: 0744-901657-Csíkszeredában: 0744-594440, 0741-258196

Gyergyószentmiklóson: 0731-137191-Kolozsváron: 0744-237945, 0746-353637
Margittán: 0747-064624-Marosvásárhelyen: 0743-039255, 0740-056691
Szatmáron: 0744-539213-Székelyudvarhelyen: 0751-226906
Sepsiszentgyörgyön: 0757-489778

 

    Építsd újra az életed- Hosszú Terápiás Program (HTP)

 
Kinek szervezzük? Szenvedélybeteg (alkohol-, drog-, nikotin- és játékfüggő), 18-50 év közötti férfiaknak. Súlyos elsődleges (tehát nem alkohol- vagy más függőség talaján előálló) pszichiátriai probléma (depresszió, szkizofrénia, paranoia) kizáró ok lehet.
Miért szervezzük? Hogy megtaláld az alkoholtól, kábítószerektől, nikotintól és a játékoktól való függőségből a szabadulást, életednek célt és értelmet találj, elsajátíthass új értékeket, a mindennapi élethez, emberi kapcsolatok újjáépítéséhez szükséges képességeket és eszközöket.
Eszközei: önismeret (csoportmunka), ismeret-átadás (a függőségről, visszaesés-megelőzésről, stb. – előadások, szemináriumok), lelki vezetés, munka-terápia, közösségformálás (mindezek+szabadidő).
Időtartama: 3-9 hónap, amely különböző fázisokra oszlik (orientáció, új lakó, új tag, rendes tag, régi tag, kilépési fázis). Belépés minden keddi napon.
Helyszín: Magyarózdi Terápiás Otthon. (Marosludastól 18 km-re)
Részvételi díj: (Szállás, étkezés, program).  
A napi program elemei
 
Reggeli találkozó. A személyes megosztás alkalma a csoportban, ahol beszélhetsz gondjaidról, kérdéseidről vagy haladásodról, lezárhatod a múltat, felismerheted magad a másikban, visszajelezhetsz.
Fizikai munka. Teendők a házban (takarítás, rendezés), ház körül (zöldséges kert, állatok gondozása, stb.). Alkalom az együttműködés megtanulására, hasznos munka végzésére.
Déli találkozó. A délelőtt végzett munkára, munkához való viszonyra, önmagadra való reflektálás alkalma.
Tanácsadás / lelkigondozás. Célja: a résztvevő specifikus problémájának (függőségének) és életviteli gondjainak  feltárása, saját kérdéseinek átbeszélése négyszemközt, az esetkezelő munkatárssal (mentorral), terápiás terv alapján.
Szeminárium: előadás, megbeszéléssel. Célja: a függőségek, szenvedélybetegségek mibenlétének, következményeinek, folyamatának, ill. a gyógyulás útjának megismerése. Kommunikációs, kapcsolati kérdések megbeszélése, visszaesés-megelőzési ismeretek közlése. Ideje: délután. Időkeret: 2x45 perc.
Hetente 1 alkalommal bibliaóra jellegű, esetenként sport.
Esti találkozó. Fő eleme az érzéskör, az aznap jellemző érzés felismerésére és azonosítására való alkalom. Rövid bibliai igéhez között áhítattal zárul.
Istentisztelet. Minden vasárnap délelőtt a csapat részt vesz a református gyülekezet istentiszteletén.
 
A részvétel feltételei
 
Felvételi interjú.  A terápiában részt venni kívánó személyesen részt vesz egy interjún, amelyen munkatársunkkal elbeszélget. Az interjú célja a részt venni kívánó személy problémájának és motivációjának alapfokú felmérése, személyes adatok felvétele, a programmal kapcsolatos információk átadása. A programba való alapvető feltétel a saját probléma alapfokú fel- és beismerése, valamint készség (motiváltság) a változásra.
 
Szükséges iratok:
·                     érvényes igazolás a családorvostól, hogy a résztvevőnek nincs fertőző betegsége
·                     érvényes vérvizsgálat (hepatitis B, C, HIV) ill. tüdőszűrés-eredmény (max. 6 hónapos)
·                     székletvizsgálat (coprocultura, coproparazitologie)
·                     zárójelentés (kibocsátó papír) alkohol- vagy bárminemű függőséggel, pszichiátriai vagy neurológiai betegséggel történt kórházi kezelésről
·                     orvosi előírás gyógyszerhasználat esetén
 
Szükséges személyes tárgyak:
·                     az évszaknak megfelelő ruházat, házicipő/papucs
·                     tisztálkodáshoz szükséges eszközök és szerek.
Bemenetelkor/esetenként csomagvizitet tartunk.
 
Néhány fontos szabály
 
1.                  Az első három héten csak közvetett kapcsolattartás lehetséges a külvilággal, a munkatárson keresztül. Ennek célja a terápiás környezet megszokásának, a terápiára való ráhangolódásnak az elősegítése.
2.                  Az új fázis végéig a résztvevők csak kísérettel hagyhatják el a program helyszínét.
3.                  A terápia ideje alatt tilos mindennemű alkohol-, drog- és ellenőrizetlen gyógyszer-fogyasztás és a szerencsejáték.  Hasonlóképpen kötelező a dohányzástól való tartózkodás annak, aki dohányfüggőségével kapcsolatban kér segítséget.
4.                  Az Otthon lakója nem tarthat magánál vágó-szúró szerszámot, alkoholos tartalmú testápoló szereket (pl. borotvaszesz) és gyógyszereket. Minden ilyesmit lead a bejövetelkor, használatkor kézhez, hazamenetelkor pedig visszakapja.
5.                  A mobiltelefont a terápiába belépő köteles leadni. A telefonálás (kimenő és bejövő hívások) a napi programban szabályozott.
6.                  Tilos az agresszió bármilyen (szóbeli vagy tettleges) formája.
7.                  Tilos intim kapcsolatok kezdeményezése és fenntartása az Otthonban vagy a faluban.
 
Egészségügyi ellátás. Munkatársaink elláthatnak kisebb gondokat (fejfájás, hűlés). Hirtelen előálló vagy súlyosabb egészségi gondok esetén a legközelebbi kórházhoz fordulunk. Súlyos elvonásos problémák kezelésére nincs módunk, ezért az elvonást kötelező módon a HTP-t megelőzően, kórházban kell elvégezni.
Esetenként alkoholtesztet végzünk.
 
Ha segítségre van szükséged, szeretettel várunk!
 

Hívható telefonszámok: 

Brassóban: 0744-901657-Csíkszeredában: 0744-594440, 0741-258196

Gyergyószentmiklóson: 0731-137191-Kolozsváron: 0744-237945, 0746-353637
Margittán: 0747-064624-Marosvásárhelyen: 0743-039255, 0740-056691
Szatmáron: 0744-539213-Székelyudvarhelyen: 0751-226906
Sepsiszentgyörgyön: 0757-489778

 

 

 

 

 
 

 

Képgaléria


Facebook

Időjárás


Levelezőlista